1 czerwca Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Dz.U.) oficjalnie ogłosił decyzję Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o zakazie marketingu, dystrybucji lub sprzedaży opcji binarnych klientom detalicznym w UE, a także o ograniczeniu CFD. Pierwszy z nich wszedł w życie 2 lipca, a drugi 1 sierpnia. Oba, podobnie jak wszystkie nałożone na mocy art. 40 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, mają podlegać okresowym przeglądom co najmniej co trzy miesiące.

Środek ten, choć nie był spodziewany, spowodował poważny wstrząs w sektorze, który wywołał głosy zwolenników i przeciwników. Celem, jak wyjaśniono w samym Dz.U., jest „zapewnienie odpowiedniego i jednolitego poziomu ochrony dla klientów detalicznych, którzy handlują opcjami binarnymi”. Ponadto twierdzą oni, że decyzja „nie ma szkodliwego wpływu na efektywność rynków finansowych lub inwestorów, który byłby nieproporcjonalny do korzyści”.

Ale… Dlaczego Europa podjęła taką decyzję? Oto szczegółowa odpowiedź.

Opcje binarne zakazane

W dokumencie opublikowanym w Dz.U. znajduje się obszerne omówienie przyczyn, które doprowadziły do sformułowania takiego środka, oraz analiz i badań przeprowadzonych w ostatnich latach w celu zbadania tej kwestii.

Zaczynając od końca, stwierdza, że opcje binarne są „z natury ryzykownymi i złożonymi produktami i są często przedmiotem obrotu spekulacyjnego”. Zarówno ESMA, jak i kilka właściwych organów krajowych (NCA) – czytamy dalej w dokumencie Dz.U. – „zauważyły, że oferta tych produktów w coraz większym stopniu charakteryzuje się agresywnymi technikami marketingowymi, jak również brakiem przejrzystych informacji”.

Do takiego wniosku dochodzi UE po procesie, który rozpoczął się w 2015 r. wraz z utworzeniem grupy roboczej (utworzonej przez ESMA i kilka krajowych organów ds. konkurencji) w celu monitorowania podaży opcji binarnych i kontraktów CFD. Trzy lata później, 18 stycznia 2018 r., rozpoczęto konsultacje społeczne na temat możliwych do wdrożenia środków interwencyjnych, na które wpłynęło prawie 18 500 odpowiedzi. To właśnie na podstawie oceny tych odpowiedzi podjęto ostateczną decyzję.

Jakie dane zostały przedstawione podczas tych konsultacji? Na przykład oszacowano, że liczba rachunków handlowych klientów detalicznych dostawców kontraktów CFD i opcji binarnych z siedzibą w EOG wzrosła z 1,5 mln w 2015 r. do 2,2 mln w 2017 r. Ponadto, prawie wszystkie krajowe organy ds. konkurencji zauważyły, że istnieją dostawcy opcji binarnych, z paszportami z innych państw członkowskich, którzy oferują usługi w ich jurysdykcjach.

Dane dotyczące strat uzyskano również z odpowiedzi krajowych organów ds. konkurencji: na Cyprze szacuje się, że w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. straty poniosło 87% rachunków klientów. W Polsce 86,3% klientów straciło pieniądze w 2016 r. i 86,4% w 2017 r. We Włoszech poniosły one straty, w 2016 r. – 74 %, a w Wielkiej Brytanii (w tym samym okresie) – od 81 % do 85 %.

W odniesieniu do reklamy, niektóre krajowe organy ds. konkurencji podkreśliły „nie tylko regularne stosowanie wprowadzających w błąd materiałów reklamowych, ale również szeroki i intensywny charakter prowadzonej działalności reklamowej”.

Zmiany CFD

Ten sam proces pogłębiania funkcjonowania i przepływu rynków finansowych i inwestorów, popchnął ESMA do wprowadzenia szeregu ograniczeń i restrykcji w zakresie marketingu, dystrybucji lub sprzedaży CFD.

Głównym środkiem jest ograniczenie dźwigni finansowej na otwartych pozycjach. Dźwignia finansowa oznacza (wyjaśnione w dużym skrócie) zawieranie transakcji za pomocą środków własnych i kredytu. Innymi słowy, możesz zainwestować (efektywnie) 10 euro, ale w rzeczywistości stawiasz o wiele więcej. Jeśli pójdzie dobrze, otrzymasz zyski za to, co postawiłeś (tj. znacznie więcej niż to, co faktycznie włożyłeś), ale jeśli pójdzie źle, straty będą również współmierne.

W absolutnie ekstremalnych przypadkach dopuszczalne było, aby inwestycja dla celów rynkowych była nawet 400 razy większa niż to, co się włożyło. Ergo, możesz zainwestować 400.000 euro za jedyne 1.000 euro. To właśnie w tym przypadku UE interweniowała, aby ograniczyć efekt dźwigni. Limity są następujące:

Limity CFD w Europie

  • 30:1 na najbardziej popularnych walutach (dolar amerykański, euro, jen, funt, dolar kanadyjski i frank szwajcarski).
  • 20:1 dla par walutowych nie będących głównymi, złota i niektórych indeksów giełdowych (tych najważniejszych).
  • 10:1 dla towarów innych niż złoto i indeksów giełdowych innych niż główne.
  • 5:1 dla akcji i innych aktywów niewymienionych powyżej.
  • 2:1 na kryptowalutach.

Inne środki to obowiązek zamknięcia pozycji, gdy zabezpieczenie spadnie poniżej 50% obowiązkowego zabezpieczenia początkowego, ochrona przed ujemnym saldem (aby klienci nigdy nie mieli takiego salda), zapobieganie stosowaniu zachęt oraz standardowe ostrzeżenie o ryzyku. Możesz sprawdzić naszą listę brokerów z ochroną przed ujemnym saldem tutaj.

Handlowcy, którzy stracili swoje oszczędności

W lipcu 2017 r. brytyjska gazeta „The Independent” opublikowała artykuł o nieodpowiednich (to bardzo hojny przymiotnik) zachowaniach niektórych platform i podała przykłady osób, które straciły dużo pieniędzy. Jako przykład wskazali, że National Fraud Intelligence Bureau (NFIB), które podlega londyńskiej policji, otrzymało 305 skarg na oszustwa związane z opcjami binarnymi w okresie od stycznia do maja 2016 roku.

Jednym z przykładów jest Elizabeth Ablett, która zainwestowała około £40,000 na platformie o nazwie Binary Uno. Zaledwie miesiąc później, Ablett powiedziała The Independent, że jej konto zostało wyzerowane. Po wielu próbach, powiedziała, członek Binary Uno skontaktował się z nią i powiedział jej, że będzie wypłacona, jeśli inwestycje wyprodukują zyski w wysokości co najmniej £ 1,5 mln.

James Hellis, również według zeznań zebranych przez The Independent – został oszukany przez platformę handlową Tradorax. Jest on emerytem, który zainwestował prawie 60 000 funtów, został przydzielony do brokera, który dokonał kilku transakcji, a dziesięć miesięcy później, gdy próbował odzyskać swoje pieniądze, konto (podobnie jak w przypadku Elizabeth Ablett) zostało zablokowane.

Przypadki te pokazują, jak ważne jest handlowanie tylko na sprawdzonych platformach i z regulowanymi brokerami, zwracając uwagę przy wyborze z szerokiej gamy dostępnych brokerów. Aby to zrobić, możesz skorzystać z naszej porównywarki brokerów.

Nasza opinia

Wszelkie środki mające na celu zapewnienie większej ochrony użytkownika będą zawsze mile widziane w OkBrokerzy. Być może można uznać, że tego typu decyzje i informacje są szkodliwe dla serwisów inwestycyjnych, ponieważ w pewien sposób wprowadzają w użytkownikach strach, który może spowodować, że nie będą brali w nich udziału. Nie podzielamy tej opinii.

Wręcz przeciwnie, uważamy, że konieczne jest usunięcie z rynku tych, którzy działają w sposób oszukańczy lub nieprzejrzysty. Ich wyjście pozwoli nam zachować aktywność w sektorze tylko tych elementów, które maksymalnie przestrzegają legalności (czy są to strony takie jak ta, platformy, brokerzy, itp.) To jest przesłanie, które musi dotrzeć do użytkownika, że jest to czysty rynek, któremu może zaufać.

W OkBrokerzy stosujemy w praktyce to, co głosimy, dlatego nie polecamy opcji binarnych (i jesteśmy zadowoleni z ich zakazu) i wspominamy tylko o regulowanych brokerach. Wszystkie z nich przeszły surowy filtr i zostały zatwierdzone przez naszych ekspertów.