Handel każdego rodzaju aktywów niesie ze sobą pewien poziom ryzyka. Kontrakty CFD są produktem trudnym do zrozumienia dla przeciętnej osoby i z tego powodu CNMV uważa je za nieodpowiednie dla inwestorów detalicznych, jak również z powodu wysokiego ryzyka z nimi związanego.

Należy zawsze pamiętać, że produkty finansowe z marżą (często nazywane dźwigniami) reprezentują wysoki poziom ryzyka dla Twojego kapitału. OkBrokerzy.pl zaleca, aby upewnić się, że w pełni rozumiesz ukryte i wyraźne ryzyko związane z tymi produktami i, w razie potrzeby, zasięgnąć niezależnej i specjalistycznej porady.

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Ani OkBrokerzy.pl, ani żadna osoba związana z OkBrokerzy.pl nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku strat lub szkód powstałych w wyniku zaufania pokładanego w informacjach zawartych na tej stronie (teksty, grafika, obrazy, filmy, rekomendacje…).

OkBrokerzy.pl przypomina, że wszystkie dane wyświetlane na tej stronie nie muszą być aktualne lub dokładne, a jedynie orientacyjne. Zalecamy, aby upewnić się, że rozumiesz wszystkie ukryte ryzyka związane z handlem każdego składnika aktywów.

Ponadto, przed zainwestowaniem prawdziwych pieniędzy należy sprawdzić i zweryfikować prawdziwość informacji podanych tutaj. Ta firma pracuje niezależnie z różnymi brokerami poprzez ich programy partnerskie i w rezultacie może otrzymać pewne wynagrodzenie.