Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej należy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania z tej strony, a także z polityką prywatności i ostrzeżeniem o ryzyku.

Polityka prywatności

OkBrokerzy.pl jest zobowiązana do ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Informacje zebrane i przechowywane w naszej bazie danych podlegają ścisłym standardom ochrony prywatności. Termin „dane osobowe” odnosi się do wszelkich danych, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Zapewniamy, że nasz zespół profesjonalistów oraz podmioty działające za naszą zgodą wykorzystują i ujawniają informacje osobom trzecim wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

Gromadzenie, zapisywanie i/lub przechowywanie danych osobowych odbywa się w celu świadczenia Państwu wszelkiego rodzaju usług. OkBrokerzy.pl przechowuje dostarczone dane tylko przez czas, który uważamy za absolutnie uzasadniony, aby osiągnąć te cele i być w stanie spełnić odpowiednie wymogi prawne.

„Cookie” to informacja, która jest zapisywana na dysku twardym osoby odwiedzającej stronę internetową przez jej przeglądarkę. Odbywa się to zawsze na żądanie samego serwera WWW.

Pliki cookies na tej stronie są wykorzystywane do zbierania danych dotyczących funkcjonowania samej strony, jak również do analizy zachowań jej użytkowników. Pliki cookie mogą być usuwane, akceptowane lub blokowane przez użytkownika. Aby to zrobić, wystarczy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę na komputerze.

Upoważnienie do korzystania z danych

Od momentu uzyskania dostępu do tej strony lub przekazania nam informacji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnie upoważniasz OkBrokerzy.pl do przechowywania i wykorzystywania tych informacji.

Aktualizacje

W przypadku, gdy OkBrokerzy.pl modyfikuje obecne przepisy dotyczące prywatności w związku z istnieniem nowych wymogów prawnych, poinformujemy o tym niezwłocznie na stronie internetowej. Dlatego zawsze będą Państwo świadomi tego, w jaki sposób traktujemy gromadzone i wykorzystywane przez nas informacje oraz w jakich okolicznościach je ujawniamy.