Krucjata brytyjskiego Financial Conduct Authority (FCA) rozpoczęła się w październiku 2020 r., kiedy ogłosiła zakaz sprzedaży kryptowalut konsumentom detalicznym. Oznacza to, że Wielka Brytania zakazała kontraktów na różnicę (CFD) z kryptowalutami, oprócz, na przykład, opcji lub kontraktów terminowych.

Powody, które skłoniły ich do podjęcia tej decyzji, są następujące:

 • Kryptowaluty nie mają wiarygodnej podstawy do wyceny.
 • Nadużycia na rynku i przestępstwa finansowe są powszechne.
 • „Ekstremalna zmienność”.
 • Brak świadomości konsumentów na temat kryptowalut.
 • Brak „uzasadnionych inwestycji”.
 • Trzy miesiące później FCA po raz kolejny zwróciła uwagę na, ich zdaniem, ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty. W innym oświadczeniu kwestionują dobre intencje firm oferujących inwestycje w kryptowaluty i obiecujących wysokie zyski. Handel wirtualnymi walutami, ostrzegają, „wiąże się z podejmowaniem bardzo wysokiego ryzyka. Jeśli konsumenci tak postąpią, powinni być przygotowani na utratę wszystkich swoich pieniędzy”.
 • W przypadku kontaktu z którąś z tych firm, jak podkreślają, użytkownik musi działać w ten sposób:
 • Sprawdźić, czy firma znajduje się w Rejestrze Usług Finansowych lub na liście firm z tymczasową rejestracją.
 • Jeśli nie, należy zapytać firmę, czy jest upoważniona do przeprowadzania tych operacji bez rejestracji w FCA.
 • Jeśli odpowiedź jest negatywna, FCA zaleca konsumentowi wycofanie swoich kryptowalut.

Hiszpania zezwala na handel kryptowalutami

W przeciwieństwie do tego, co dzieje się w kraju brytyjskim, w Hiszpanii dozwolone jest inwestowanie w kryptowaluty i dokonywanie operacji z wykorzystaniem kontraktów CFD. W komunikacie prasowym wydanym przez Krajową Komisję Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) w dniu 8 lutego 2018 r., wymieniono szereg sposobów handlu kryptowalutami. Były to:

 • Handel bezpośredni.
 • CFD.
 • Kontrakty terminowe, opcje i inne instrumenty pochodne.
 • Fundusze inwestycyjne lub inne rodzaje instrumentów inwestycyjnych, które obracają kryptowalutami.
 • Obligacje strukturyzowane, których instrumentem bazowym są kryptowaluty.
 • W rzeczywistości podkreślają, że lista nie powinna być uważana za zamkniętą, ale że „ciągłe innowacje w produktach i kanałach mogą prowadzić do pojawienia się dodatkowych form ekspozycji na Bitcoin lub inne kryptowaluty”.

Pytanie brzmi teraz: czy władze hiszpańskie pójdą za przykładem Wielkiej Brytanii?