Handel walutami obcymi, towarami, opcjami binarnymi i wszelkimi instrumentami finansowymi niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być wskazany dla każdego rodzaju inwestora, ponieważ są to transakcje wysokiego ryzyka. Poziom zastosowanej dźwigni może działać na korzyść lub niekorzyść Państwa interesów.

Zanim zaczniesz inwestować w waluty obce lub jakikolwiek inny instrument finansowy, powinieneś zrobić następujące rzeczy: poważnie zaplanować swoje cele, przeanalizować poziom posiadanego doświadczenia i określić poziom ryzyka związanego z każdą transakcją. Należy pamiętać, że istnieje możliwość utraty części lub całości inwestycji, więc nie należy inwestować kapitału, którego nie jesteśmy w stanie stracić.

Ponadto, zawsze powinieneś być świadomy ryzyka związanego z handlem walutami, towarami, akcjami i innymi instrumentami finansowymi. Nie wahaj się skorzystać z profesjonalnej porady, jeśli nie masz pewnej wiedzy w tej dziedzinie.

Wszystkie informacje podane na tej stronie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Co więcej, nie muszą być one dokładne i nie będą podawane w czasie rzeczywistym.

Korzystając z tej strony internetowej, potwierdzają Państwo akceptację warunków i zasad korzystania z niej. Zanim to zrobisz, przeczytaj uważnie politykę prywatności i ostrzeżenie o ryzyku.

Opublikowane raporty, analizy, wiadomości, artykuły, sygnały, filmy i zalecenia są opinią autorów i nie stanowią opinii OkBrokerzy.pl lub jej przedstawicieli.

OkBrokerzy.pl nie zweryfikował dokładności lub przydatności do określonego celu publikacji lub ich treści, jak również pominięć i błędów, które mogą w nich występować.

Wszelkie opinie, wiadomości, badania, rekomendacje, wideo, e-mail, sugestie, analizy, cytaty, kursy, artykuły interesujące, sygnały do kupna lub sprzedaży walut, indeksów i kontraktów terminowych i/lub innych instrumentów finansowych, jak również wykresy lub jakiekolwiek inne informacje zawarte w tej witrynie przez OkBrokerzy.pl, jej pracowników, partnerów i przedstawicieli, są publikowane jako zwykłe informacje o charakterze ogólnym i nie stanowią żadnych porad inwestycyjnych ani doradztwa.

OkBrokerzy.pl i jej przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane, pośrednio lub bezpośrednio, przez korzystanie z informacji i treści zawartych na tej stronie. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków jakiegokolwiek rodzaju w związku z bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem informacji i treści zawartych na tej stronie internetowej lub w związku z tym, że Państwo na nich polegali.

Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część warunków korzystania z serwisu. Opcje binarne są zabronione dla europejskich inwestorów od 2 lipca 2018 r. zgodnie z ustaleniami ESMA.