Regulamin, który właśnie czytasz, zawiera ogólne zasady tej strony, które dotyczą takich aspektów jak nakazy dotyczące prywatności w sieci czy ostrzeżenia o ryzyku. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej, zgadzasz się na te postanowienia i tym samym akceptujesz niniejsze Warunki.

Zastrzegamy sobie możliwość i prawo do zmiany, dodania lub usunięcia dowolnego aspektu, postanowienia lub sprawy w ramach niniejszego Regulaminu. Dlatego zaleca się (a nawet jest to obowiązkowe), aby okresowo przeglądać tę sekcję, ponieważ takie zmiany będą ważne i skuteczne natychmiast, a jak wyjaśniono w poprzednim paragrafie, sam fakt wejścia i korzystania z tej strony oznacza automatyczną zgodę na Warunki, w tym, oczywiście, te punkty, które zostały poddane jakiejś zmianie.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, prosimy nie korzystać z tej strony.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Ta strona zawiera szeroką gamę rekomendacji, sugestii, obserwacji, analiz, wiadomości, filmów, pochodzących z wielu źródeł. Są to porady i ostrzeżenia, które są oferowane użytkownikowi bez jakichkolwiek gwarancji i które odzwierciedlają opinię ich autorów, a w żadnym wypadku nie stanowią opinii OkBrokerzy.pl lub jej przedstawicieli.

Wszelkie opinie, sugestie, elementy audiowizualne, analizy, kursy, notowania lub sygnały związane z zakupem i sprzedażą walut, zmianami i oscylacjami indeksów, prognozami lub wszelkimi informacjami lub elementami finansowymi mającymi na celu doradzanie w zakresie inwestycji, które stanowią część zawartości niniejszej strony internetowej, zostały opublikowane wyłącznie w celu czysto informacyjnym. Nie jest to nigdy rekomendacja, porada ani tym bardziej zaproszenie do działania na rynkach finansowych.

Ponadto, biorąc pod uwagę komplikacje i przeszkody nieodłącznie związane z administracją elektroniczną, możliwe jest wystąpienie opóźnień lub nieścisłości we wspomnianej treści. W świetle powyższego ustanawia się następujące klauzule:

  • OkBrokerzy, jak również jego agenci, przedstawiciele lub podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, decyzje lub ustalenia, które podejmujesz w oparciu o zawartość tej strony.
  • OkBrokerzy nie może potwierdzić i zaświadczyć (ergo, nie robi tego) dokładności, poprawności i funkcjonalności zawartości tej strony (sugestie, porady, zalecenia i inne sprawy) dla celów konkretnego użycia.
  • OkBrokerzy, jak również jego agenci, przedstawiciele lub podmioty stowarzyszone, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez korzystanie z zawartości tej strony.
  • OkBrokerzy, jak również jego agenci, przedstawiciele lub podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, ani za jakiekolwiek obrażenia ciała, a nawet śmierć, nawet jeśli którekolwiek z tych zdarzeń były przypisane (bezpośrednio lub pośrednio) do korzystania z tej strony internetowej, mimo że zostali ostrzeżeni o ryzyku i mimo że jego wystąpienie było, w części lub w całości, wygenerowane lub spowodowane przez zaniedbanie lub umyślne wykroczenie poza ich kompetencje i zarządzanie.
  • OkBrokerzy, jak również jego agenci, przedstawiciele lub podmioty stowarzyszone, są również zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za utratę zysków, nawet jeśli może to być przypisane do korzystania z informacji publikowanych na tej stronie.

Linki do innych stron internetowych

Powyższe klauzule i nakazy obowiązują tylko i wyłącznie na tej stronie internetowej. Jednak ta strona zawiera linki do innych stron internetowych zarządzanych i tworzonych przez ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z OkBrokerzy. Są to po prostu treści z innych stron internetowych, które uważamy za interesujące. Z samej natury World Wide Web (WWW) należy uznać, że strony, do których podajemy linki są bezpieczne i posiadają wszelkie gwarancje prywatności i bezpieczeństwa, jednakże nie jest to coś, co możemy zapewnić, ani nie jesteśmy w stanie zagwarantować poufności treści, jak również sposobu postępowania z nimi przez każdą stronę. Dlatego to od Państwa zależy (i czynią to Państwo na własne ryzyko), czy zdecydują się Państwo w pierwszej kolejności na skorzystanie z tych linków, a następnie na zapoznanie się z ofertą strony, do której one odsyłają.

Link z naszej strony internetowej do innej strony internetowej w żaden sposób nie oznacza, że OkBrokerzy zgadza się z lub popiera opinie, informacje, sugestie i ogólnie, zawartość tej innej strony internetowej.
Link z naszej strony internetowej do innej strony internetowej w żadnym wypadku nie oznacza, że OkBrokerzy popiera agenta lub brokera innej strony internetowej, o której mowa, ani ruchów lub działań prowadzonych przez niego.

Strony internetowe pod wspólną marką

W niektórych przypadkach, OkBrokerzy może nawiązać strategiczne sojusze z innymi stronami internetowymi, poprzez to, co jest znane jako co-branding. Te co-branded strony internetowe są obsługiwane przez osoby inne niż OkBrokerzy. Jeśli chcesz dokonać jakiejkolwiek transakcji na stronie co-branded, jest bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał podać informacje dotyczące swoich danych osobowych, kart lub opcji płatności. Użytkownik zgadza się nie pociągać OkBrokerzy, i / lub jej przedstawicieli, do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wystąpić podczas handlu z witryny co-branded.

Każda strona internetowa pod wspólną marką powinna określać swoją politykę prywatności oraz Warunki użytkowania.